سریال انیمیشن سارا و سامان

سریال انیمیشن سارا و سامان به کارگردانی محمد میروهابی در 26 قسمت 7 دقیقه ای به سفارش مرکز پویانمایی صبا و به تهیه کنندگی ناهید صمدی در استودیو انیمیکده تولید شد.

این سریال در سال 1400 از شبکه کودک تلویزیون ملی ایران پخش گردید و با استقبال مخاطبان روبرو شد.

در این سریال به روابط خواهر و برادر در تعامل با خانواده و همسایگان و همچنین توجه به حیوانات و مراقبت از آنها پرداخته شده است. از دیگر عوامل این سریال عبارتند از:

Director: Mohammad Mirvahabi I Producer: Nahid Samad I Production Manager: Farzaneh Tavacoli I Technical Director: Hamed_Ghamari I Animation Supervisor: Mahmood_Yaghobi I Character Design: Hadi Tabasi I Environment Design: Ali Esmailzadeh I Character Modeling: Morteza Ghofli I Environment Modeling: Amir Bazyar I Prop Modeling: Matin Falahmanesh I Rig: Mosayyeb_Abbasi I Texture: Mina Nazari I Composite: Hosein Kazemi I Music: Hootan Poorzaki I Storyreel: Mahdi Adibi, Leila Tabrizi, Saeed Banazadeh, Mohadeseh Keshavarz, Fahimeh Soleimani, Azadeh Nikbar I Layout: Noshin Lavasani, Matin Falahmanesh